Posi-Palkin rakenne ei pelkästään mahdollista taloteknisten asennusten piilottamista välipohjaan ja välipohjan helppoa asentamista, vaan se soveltuu loistavasti myös ääntä tehokkaasti eristävän rakenneratkaisun osaksi. Rakennesuunnittelijamme Mika Roininen johdattaa meidät Posi-Palkin ääntä eristävien ominaisuuksien saloihin!

Lue myös: Äänieristys ja asuminen – tämä jokaisen rakentajan on hyvä tietää

Posi-Palkki tuo monia hyötyjä välipohjan äänieristykseen

Rakenteensa ansiosta Posi-Palkki soveltuu erinomaisesti ilmassa kantautuvan äänen, askeläänen ja tärinän vaimentamiseen. Mutta kuinka Posi-Palkki tarkalleen ottaen vaikuttaa äänten kulkuun? Sen paljastaa Posi-välipohjan läpileikkaus:

– Runkoääni, eli rakenteessa etenevä mekaaninen värähtely, kuten ovien paukkeesta ja askeleista syntyvä ääni, saadaan vaimennettua tehokkaasti Posi-Palkin hybridirakenteen ja suunnitelmallisesti valittujen ääntä vaimentavien rakennusmateriaalien yhdistelmällä, Roininen kertoo.

Posi-Palkin suunnittelumalli
Posi-Palkin rakenteessa yhdistyvät puun keveys ja teräksen lujuus.

– Kun runkoääni kulkee välipohjan yläpinnan läpi Posi-palkiston sisäosan onteloon, menettää ääni voimaansa, sillä välipohjan sisäosassa on ohuiden metallisauvojen lisäksi vain hyvin vähän runkoääntä siirtävää kiinteää ainetta.

– Siirtyessään kiinteästä aineesta rajapinnan yli tyhjään tilaan ääniaallot muuttuvat hitaammin liikkuvaksi ilmaäänivärähtelyksi, joka heijastumisen takia muuttaa myös suuntaansa, Roininen kertoo.

Posi-Palkin rakenne antaa siis ääneneristysmateriaaleille paremmat edellytykset absorboida ääntä, joka ei kykene siirtymään yhtä tehokkaasti välipohjan alapuoliseen rakennekerrokseen rakennetta pitkin.

– Energia ei tietenkään häviä minnekään, Roininen toteaa. Siksi välipohjan onteloon sijoitetaan huokoista materiaalia, joka aiheuttaa “kitkaa”. Tämä vaimentaa ontelossa kulkevaa ääntä muuttamalla äänienergian lämpöenergiaksi.

– Ja kun ääni jälleen jatkaa matkaansa ontelosta alempaan rakennekerrokseen, vaimenee ääni seuraavassa välikerroksessa entisestään, Roininen tarkentaa rakenteen vaimentavia ominaisuuksia.

Lue myös: Välipohjan rakenne – mitä eroa eri välipohjamateriaaleilla on?

Välipohjan äänieristys tarvitsee ilmajousen sekä vaimentavia materiaaleja

Akustinen suunnittelu perustuu erilaisten rakennusmateriaalien sekä välipohjan väliin jäävän ilman ja välipohjan pintamateriaalien erilaisiin vaimentaviin ominaisuuksiin.

Äänenvaimennuksessa tavoitteena on, että välipohjan yläpinnan ja alapinnan välillä on mahdollisimman yhtenäinen ilmajousi. Tässä on Posi-Palkin vahvuus.

Mitek Posi-välipohjan rakenne ja ääneneristys
Välipohjan ääneneristävyyteen vaikutetaan lisäksi pintamateriaaleilla. Posi-Palkki mahdollistaa niin vaatimustasot täyttävän ääneneristyksen kuin hyvin korkean tason vaimennukset.

– Lisäksi ääniaallot pääsevät ontelossa leviämään sivusuunnassa, millä on oma vaimentava vaikutuksensa, Roininen lisää.

On myös tärkeää että välipohjan ontelo tiivistetään ilmatiiviiksi, jotta ääni ei pääse vuotamaan. Puhallusvillalla täytetty kasetti leikkaa korkeita ääniä, rakenteessa käytettävät kipsilevyt puolestaan lisäävät massaa, joka leikkaa matalia ääniä. Lisävaimennusta saadaan ripustamalla alapuolinen levytys akustisten jousirankojen varaan, jolloin rakenteeseen muodostuu toinenkin ilmajousi.

Roininen muistuttaa, että eri korkuiset äänet etenevät eri tavoin väliaineessa. Siksi niiden vaimentamiseen täytyy käyttää erilaisia materiaaleja. Posi-Palkin vahvuus on siinä, että se leikkaa runkoääniä jo itsessään ja mahdollistaa halutun tasoisen ääneneristyksen rakentamisen.

Tutustu tarkemmin Posi-välipohjan äänieristystasoihin: Lataa Posi-Palkki-esite täältä!

Jos mietit, sopiiko Posi-välipohja juuri sinun kotiisi, autamme mielellämme! Asiantuntijamme vastaavat kaikkiin Posi-Palkkia koskeviin kysymyksiisi, yhteystietomme löydät täältä.