Kantavuudet ja jännevälit

Posi-Palkkien kantavuuden alustavassa mitoituksessa voidaan hyödyntää alla olevia jännevälitaulukoita. Taulukot on tehty kahdelle erilaiselle kuormitukselle, 1,0 kN/m2 ja 2,0 kN/m2. Arvoissa on huomioitu palkkien oma paino sekä hyötykuorma 2,0 kN/m2. Palkit mitoitetaan Eurocoden mukaisesti.

Kohteessa tarvittavien palkkien jänneväli luetaan kuvaajan pystyakselilta, soveltuva palkkipoikkileikkaus (PS10, PS12, PS14 tai PS 16) värikoodeista jolloin soveltuva k/k jako on luettavissa vaaka-akselilta.

Palkkijakojen väliarvot, esim. k/k 450 voi lukea käyrästöltä.

Taulukon lähtökohtana käytetyt rakenteet ovat olleet värähtelymitoitettuja (värähtelyluokka C3, asuinrakennusten normaaliluokka). Värähtelytarkastelu on tehty EN 1995-1-1 Suomen kansallisen liitteen kohdan 7.3.3 mukaisesti.

Suunnittelija

Posi-Palkit valmistetaan rakennesahatavarasta ja Posi-Strut® metalliprofiileista.

Alla olevassa taulukossa on lueteltu palkkien korkeudet yleisimmin käytössä olevalla 48 mm korkealla paarrekoolla.

Palkkien korkeudet yleisimmillä rakennesahatavaradimensioilla

Posi-profiili Palkin korkeus Paarteiden välinen tekninen asennustila
Paarre 48mm
PS 8N 204 mm 100 mm
PS 9N 227 mm 120 mm
PS 10N 255 mm 150 mm
PS 12N 306 mm 190 mm
PS 14N 375 mm 250 mm
PS 16N 423 mm 275 mm

 

Profiilin numero viittaa valmiin palkin korkeuteen tuumissa, eli PS 12 on noin 300 mm korkea.

 

Rakennesuunnittelijalle toimitettavat tiedot suunnittelua varten:
Posi-Palkkien suunnittelu on erityissuunnittelua joka tapahtuu yhteistyössä kohteen päärakennesuunnittelijan kanssa.

Onnistuneen Posi-suunnittelun lähtökohtana ovat seuraavat lähtökohtatiedot:

 • arkkitehtipiirustukset ylä- ja alapuolisista kerroksista sekä tarvittaessa perustussuunnitelma josta selviää väliseinien kantavuus. DWG/DXF
 • leikkaus tai tieto halutusta palkkiprofiilista
 • välipohjan omapainokuorma (ylä- ja alapinta voidaan antaa erikseen)
 • tuentatapa kantavilla ulkoseinillä sekä välituet (näkyvä-/piilopalkki)
 • tarvittavat detaljit (tuennat, päätyseinä, porrasaukko)
 • hormin sijainti / suojaetäisyys
 • WC-istuimien paikat, läpiviennit, liesituuletin sijainti
 • IV koneen sijainti
 • yläpohjaa kannattavien pilareiden sijainti ja koko
 • lisäkuormat (esim ammeet, betonilaatat, ym)
 • muut suunnittelun lähtökohtatiedot (LVI varaukset, palkkikengät)
 • TILAAJALLE KUULUU SUUNNITELMAN TARKASTUS ENNEN TUOTANTOA

Värähtelysuunnittelu tehdään asuinrakennusten normaaliluokkaan EN 1995-1-1 Suomen kansallisen liitteen kohdan 7.3.3 mukaan, tarkastelun lähtökohtana ovat kävelystä aiheutuvat värähtelyt.

Suunnittelussa ei oteta huomioon koneiden aiheuttamaa värähtelyä.

Pesukoneen tai muun käyntitaajuudeltaan 5-30 Hz toimivan koneen sijoittamista kevyen välipohjan päälle ei suositella ilman erityissuunnittelua. Suunnittelussa tulee huomioida riittävä vaimennus rakenteiden avulla.

Posi-palkiston päälle tulevien kone-asennusten osalta Posi-Palkkien suunnittelija voi toimeksiannosta selvittää huonetilan lattiarakenteen laskennallisen ominaistaajuuden koneasennusten vaimennusjärjestelmän suunnittelua varten.

Vaatimustenmukaisuus

Posi-Palkkien käyttötarkoitus sekä tuotteen varmennetut tekniset ominaisuudet on esitetty Element Materials Technology Rotterdam B.V. laatimassa eurooppalaisessa teknisessä hyväksynnässä ETA 20/1169. ETA perustuu eurooppalaiseen arviointiasiakirjaan EAD 130031-00-0304 Metal web beams and columns, jonka voi ladata osoitteesta www.eota.eu.

Posi-Palkkien suunnittelu ja valmistus perustuu ETA hyväksynnässä annettuihin ohjeisiin. Tekninen hyväksyntä kattaa välipohjarakenteiden lisäksi yläpohjassa ja seinärakenteissa käytettävät Posi-rakenteet.

SUOMEN VIRANOMAISMÄÄRÄYKSET

Suomen rakennusmääräyskokoelman osa B2 edellyttää naulalevyillä liitettyjen rakenteiden osalta, että niiden valmistus tapahtuu ympäristöministeriön hyväksymän tarkastuselimen valvonnassa.

CE-MERKINTÄ

Posi-Palkkien CE-merkintä on tullut mahdolliseksi eurooppalaisen arviointiasiakirjan EU:n virallisessa lehdessä julkaisemisen myötä 20.3.2019.

Posi-Palkkien valmistaja on Posi-Palkkien valtuutettu tuotevalmistaja. Virallisen valmistajan asemassa tuotteiden CE-merkintä on mahdollista ETA 20/1169 käyttöoikeuden perusteella.

Käytettäessä Ympäristöministeriön vahvistamaa laadunvarmistusohjetta, laadunvalmistuksesta vastaava laitos myöntää valmistavalle yritykselle sertifiointimerkin käyttöoikeuden sekä laadunvarmistussertifikaatin.

Rakennekirjasto

Oheisissa tiedostoissa on esitetty yleisimmät ratkaisut Posi-palkkien käyttöön liittyen:

Lisätietoja

PO-1 ohjeeseen on koottu Posi-Palkkien® käyttöön, asennukseen ja käsittelyyn liittyvää tietoa. Ohjeen on laatinut palkeissa käytettävien metallisauvojen valmistajan MiTek Finland Oy:n suunnittelutoimisto.

Tämä ohje on päivittyvä dokumentti, jonka ajantasaista versiota ylläpidetään tällä sivulla.

Tiedosto Versio Lataa
PO-1 Posi-palkinasennus-ja tuentaohje ver 1.4 / 7.10.2021 Lataa
PO-2 Posi-välipohjapalkiston asennustyön tarkastuslomake ver 1.0 Lataa
Lausunto Posi-palkkivälipohjien palonkestosta 18.2.2019 Lataa