Tiedämme, että jokainen kulma talossa maksaa. Vaikka budjetti onkin rakennesuunnittelijalle usein niin uhka kuin mahdollisuus, tavoittelemme kuitenkaan harvoin sitä kaikista yksinkertaisinta rakenneratkaisua. Siksi on hyvä tietää niksit kustannustehokkaaseen rakennesuunnitteluun.

 

Rakennesuunnittelun kokonaiskustannuksia tulee jatkuvasti pitää mielessä aina arkkitehti- ja rakennesuunnittelusta työmaan toteutukseen. Huolellinen suunnittelu ja budjetointi ovat kustannustehokkaan lopputuloksen kannalta olennaista, mutta kassakuittiin lopullista summaa on mahdollisuus hinata niin ylös- kuin alaspäin prosessin kaikissa vaiheissa.

Ota haltuun MiTekin suunnittelupäällikkö Sami Tellan ja rakennesuunnittelija Ville Lindénin vinkit ja tärpit kustannuksia säästävästä rakennesuunnitelusta!

 

Rakennesuunnittelun ja arkkitehtuurin yhteistyö optimoi kustannuksia

Kustannustehokkaan rakennesuunnittelun ytimessä on riittävä tieto ja ymmärrys rakennesuunnittelusta. Ratkaisevaa on myös rakennesuunnittelun yhdistäminen osaksi arkkitehtisuunnittelua tarpeeksi aikaisessa vaiheessa.

– Rakennesuunnittelijalla kannattaisi olla mahdollisimman kattava tuntemus tarjolla olevista rakenneratkaisuista ja rakennuskiinnikkeistä. Myös arkkitehdillä on hyvä olla riittävä käsitys rakennesuunnittelusta, jotta rakenneratkaisujen haasteet eivät vyöry yksin rakennesuunnittelijan niskaan, sanoo Tella.

Rakennesuunnittelijan kannattaa olla arkkitehtisuunnittelun rinnalla etenkin, jos arkkitehti epäilee suunnitelman edellyttävän monimutkaisia rakenteita:

– Monimuotoisesta katosta voi helposti tulla liian kallis. Jokainen mutka ja ylimääräinen sauma maksaa aina enemmän.

 

Rakenneratkaisutärppi: Jotta puolitoistakerroksisten välipohjaratkaisujen, kehäristikkojen tiukat
värähtelymitoituskriteerit saadaan täytettyä, on välituki huomioitava jo suunnitteluvaiheessa.
Että kehäristikko olisi toimiva ja kustannustehokas rakenne, on sen kanssa oltava aina tarkka siitä,
mitä sen kanssa tekee – esimerkiksi porrasaukon ympäristö poikkeaa muusta lattia-alasta ja tämä on syytä huomioida.

 

Valitse rakenneratkaisut kokonaistaloudellisuuden mukaan

Niin halpa kuin kalliskaan ei automaattisesti tarkoita hyvää. Rakennesuunnittelun taloudellisuus on pitkän aikavälin käsite, joten ratkaisujen kokonaistaloudellisuus ratkaisee lopulta sen, jäädäänkö työssä plussan vai miinuksen puolelle.

Kiinnitä rakenneratkaisuissa siis huomio kokonaisuuteen. Mitkä ovat optimaalisimmat ja yksinkertaisimmat tavat saavuttaa lopputulos? Esimerkiksi Posi-Palkilla saadaan ratkaistua useampi ongelma.

– Palkistolla saadaan täytettyä tiukat värähtelymitoituksen vaatimukset sekä palkistossa voidaan kuljettaa sisällä asennuksia ja vapauttaa esimerkiksi arkkitehtisuunnittelua. Posi-Palkki piilottaa viemäriputkia ja sähköasennuksia, niin että alakerrasta ei tarvita alaslaskuja, Lindén havainnollistaa.

 

Rakenneratkaisutärppi: Kun välipohjasuunnittelussa on lvi-suunnitelmat käytössä,
voidaan putkiston varauksia huomioida ajoissa ja mahdollisiin epäkohtiin on helppo tarttua.
Tällöin vältytään yllätyksiltä työmaan putkiasennuksissa.

 

Ohjelmistot optimoivat resurssien kulutuksen

Suunnitteluohjelmistot ovat rakennesuunnittelijan paras kaveri. Ne auttavat rakennesuunnittelijaa keskittymään olennaisimpaan eli suunnitteluun, kun ohjelmisto suorittaa laskelmat suunnittelijan puolesta ja visualisoi suunniteltavan kohteen.

MiTekin suunnitteluohjelmisto Pamir säästää suunnittelijan ajan lisäksi myös rakennusprosessin kuluja optimoimalla käytettävien materiaalien määrän. 3D-mallinnus näyttää luotettavasti rakenteiden toimivat ratkaisut ja siirtää automaattisesti kuormat rakenteelta toiselle eikä edellytä niiden laskemista käsin.

Suunnitteluohjelmistojen ansiosta rakennesuunnittelijan ei tarvitse turvautua “varmuuden varalta”-rakenteisiin, kuten esimerkiksi tarpeettoman tiheisiin ristikkojakoihin, jotta rakenne varmasti kestää.

> Lue tästä, miksi Pamir on suunnitteluohjelmistojen ykkönen!

 

Säästä suunnitelmallisella asentamisella ja oikeilla rakennuskiinnikkeillä

Kun suunnitelmat on tehty, siirrytään suunnitelman toteutukseen. Rakenteiden turvallisuuden, toimivuuden ja kustannustehokkuuden kannalta on tärkeää, että työ tehdään suunnitelman mukaan. Jokainen rakenneratkaisu on olemassa syystä.

– Esimerkiksi Posi-Palkiston asentaminen on helppoa, kun asennus tehdään oikeassa järjestyksessä. Palkiston sisälle tulevat jäykisteet eli kaisapalkit sekä pitkät putkilinjat kannattaa asentaa palkkien asennuksen yhteydessä. Palkkien ollessa kiinnitettynä ei pitkiä jäykisteitä tai putkilinjoja saada asennettua enää helposti palkiston sisään, Tella kertoo.

Myös rakennuskiinnikkeillä on osansa kustannustehokkaassa rakentamisessa. Oikea kiinnike oikeaan paikkaan on halvin ja paras toimintamalli. MiTekin rakennuskiinnikkeiden laajasta valikoimasta löytyy kiinnikkeitä moniin tarpeisiin. Rakennuskiinnikkeiden asiantuntija osaa auttaa kiinnikkeiden valinnassa.

 

Rakenneratkaisutärppi: Kattoristikko vaatii riittävästi rakennekorkeutta toimiakseen hyvin.
Jos ulkonäkön tai kaavamääräysten takia halutaan mahdollisimman loiva ja matala katto,
se vaatii kattoristikolta enemmän ja tulee täten kalliimmaksi. Hyvin toimiva kattoristikko on riittävän korkea.

 

Miten MiTek voisi auttaa sinua? Tutustu suunnittelupalveluumme ja ota yhteyttä!

LET’S BUILD THINGS BETTER.

Tilaa MiTek-uutiskirje

Lähetämme sinulle tietoa MiTekistä, rakennuskiinnikkeistä ja Posi-Palkista. Saat uusimmat uutiset sähköpostiisi maltillisin väliajoin.