MiTekilla on tarjottavana ristikkovalmistajille erittäin laajalti ympäri Eurooppaa käytössä oleva ohjelmistokokonaisuus TrussCon/RoofCon. Ohjelmiston avulla voidaan tehdä katosta kokonaissuunnitelma ja mitoittaa siinä tarvittavat rakenteet, niin ristikot, palkit kuin pilaritkin. Lisäksi voidaan mallintaa esim. katolle tulevat korotetut lumikuormat. Katosta saadaan helposti kokonaiskustannusarvio, kun ohjelma laskee tarkasti ristikoiden lisäksi myös kattoon menevät oheismateriaalit. Ohjelmistosta saadaan linkitettyä tiedot ristikkovalmistajan tarpeisiin, kuten sahaustiedostot, lasertiedostot ja tiedot tuotannonohjausjärjestelmiin. Kattosuunnitelmasta voidaan tuottaa asiakkaalle, työmaa-asennukseen tai kohteen päärakennesuunnittelijalle tiedosto, jonka avulla on mahdollista tutkia tehtyä kattosuunnitelmaa myös 3D:ssä ilmaisohjelma RoofCon Viewer’in avulla.

Ohjelmisto on täysin suomenkielinen ja Windows- yhteensopiva.  TrussCon on Inspecta Sertifiointi Oy:n hyväksymä ristikkosuunnitteluohjelma.