MiTekin vuosi 2021 on ollut kiireinen. Rakentaminen on jatkunut kiivaana ja erityisesti pientalorakentaminen on kasvanut tasolle, jota ei vielä vuoden alussa osattu ennustaa. Nyt MiTek Suomen toimitusjohtaja Mika Laine kertoo yrityksen kuulumiset toisen pandemian sävyttämän vuoden jälkeen ja suuntaa katseensa myös tulevaan.

Kun pandemia alkoi, kaikki pysähtyi. Mutta vain hetkeksi. Laine kuvailee koronan alussa tapahtunutta alan hiljentymistä todella lyhyeksi pelästymiseksi. Kun säikähdyksestä selvittiin, varsinkin kuluttajakanavissa alkoi kysyntä kasvava nopeasti. Positiivinen trendi yhdistettynä yrityksen sisäisiin muutoksiin aiheutti kuitenkin myös haasteita.

Pientalorakentamisesta tullut kasvu ja ostotuotteiden saatavuus vaikuttivat toimituksiin

– Pientalorakentaminen on kasvanut vahvasti ja kysynnässä se on näkynyt selvästi suurempana menekkinä. Pandemia on vaikuttanut eri aloilla todella eri tavoin, rakentaminen on ollut selviytyjien puolella. Mekin olemme siis hyötyneet pientalorakentamisen vahvasta kasvusta, Laine kertoo.

Teräsmarkkinat ja puumarkkinat ovat nekin olleet poikkeuksellisessa tilanteessa tämän vuoden aikana: hinnat nousivat nopeasti ennätyksellisen korkealle tasolle ja saatavuuden kanssa on ollut haasteita. Teräksen hinta pysyy korkeana ainakin ensi vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon.

MiTek-konsernissa on vuoden aikana tapahtunut myös sisäisiä muutoksia. Keväällä globaalia organisaatiorakennetta uudistettiin laajemman yhteistyön hakemiseksi yli maarajojen. Aiemmin syksyllä kerroimme Top-W-naulalevyn tuotannon siirtymisestä Ruotsiin, mutta siirtymä ei ole mennyt aivan niin sujuvasti kuin suunniteltiin.

– Tuotannon täyteen käyntiin saamisessa meni pidempään kuin arvioimme. Tämän lisäksi Ruotsissa teräksen toimituksissa oli hankaluuksia. Valitettavasti nämä seikat ovat yhdessä tilausmäärien lisääntymisen kanssa johtaneet toimitusvaikeuksiin, ja asiakkaamme ovat joutuneet odottamaan tilaamiaan tuotteita totuttua pidempään, Laine kertoo.

Tilaussuman purku on täydessä vauhdissa – toimitusjohtaja muistuttaa tilausten ennakoinnista

Tällä hetkellä Riihimäen varasto toimii melkeinpä terminaalina, josta tuotteet jatkavat matkaansa asiakkalle heti saavuttuaan. Tilanne on helpottumassa vuodenvaihteen jälkeen, kun kaikki Ruotsiin siirtyneet tuotantolinjat ovat käynnissä ja suunniteltu tuotantokapasiteetti saavutettu.

– Pyrimme siihen että toimitusvaikeudet eivät vaikuttaisi asiakkaidemme tuotantoon.

Tiivis yhteistyö ja ennakointi hyödyttää kaikkia, ja näillä vältetään iso osa haitoista. Toimitusjohtaja muistuttaa, että joidenkin ostotuotteiden saatavuus voi olla heikko, ja esimerkiksi suurten USAssa valmistettavien Posi-Strut-sauvojen toimitusajat ovat tällä hetkellä pitkiä.

– Mitä aiemmin saamme tiedon asiakkaiden tarpeista, sitä paremmin pystymme varautumaan. Varmimmin tuotteet ehtivät perille, kun asiakkaat tekevät tilauksensa muutaman viikon etukäteen, Laine vinkkaa.

Positiiviset näkymät siintävät edessä seuraavina vuosina: Posi-Palkin tunnettuus on nousussa ja pientalorakentamisesta aiheutunut kysyntä pysynee tämän vuoden tasolla

MiTekin tulevaisuudennäkymät näyttävät hyvältä. Iloksemme esimerkiksi Posi-Palkin tunnettuus kasvaa kaiken aikaa, noin 20 % vuodessa.

– Posi-Palkista on tulossa alan standardi, Laine vakuuttaa.

Ennusteet ensi vuodelle ovat Laineen mukaan positiiviset pientalorakentamisen kannalta. Vuoden 2021 tasolla pysyttäneen, ja joidenkin ennusteiden mukaan rakennushankkeiden määrä nousee entisestään. Ihmiset haluavat asua väljemmin, eikä se rakennusalan ammattilaisten mukaan ole pelkästään koronan vaikutusta.

– Asuntorakentaminen on hieman ristiriitainen sillä tavoin, että nyt rakennetaan huomattavan paljon kerrostaloja, vaikka ihmiset haluavat asua pientaloissa. Esimerkiksi Asuntomessujen tutkimuksen mukaan ihanne on perinteisestikin ollut omakotitalo ja korona-aikan omakotitalon suosio on kasvanut. Halut ja realiteetit eivät tässä kohtaa, toteaa Laine.

– Pientalorakentamisen kasvu on tänä vuonna tuonut kysynnän kasvua sekä kiinnike-, naulalevy- että Posi-Palkkien puolella. Ensi vuonna kysyntä pysynee samalla tasolla, Laine arvioi.

Muutoksia tulossa: pian julkaistaan MiTekin uusi puhelinjärjestelmä

MiTek ottaa alkuvuodesta käyttöönsä uuden Teams-pohjaisen puhelinjärjestelmän, joka helpottaa asiointia. MiTek Finlandin vaihteessa äänessä on itse toimitusjohtaja!

– Koin, että oli kätevintä äänittää puhe itse, Laine naurahtaa.

Vaihteemme numero vaihtuu. Myös Teams-puheluille tulee uudet numerot.
Matkapuhelinnumeromme säilyvät ennallaan.